Jsou fotovoltaické panely skutečně ekologické?

Jsou fotovoltaické panely skutečně ekologické?


Není tomu tak dávno, co jsme na stÅ™echách mnoha domů naÅ¡li fotovoltaické panely Elektrocentraly.cz. MÄ›lo se jednat o možnost, jak si můžeme sami vyrábÄ›t elektÅ™inu, a stát se tak nezávislí na velkých poskytovatelích, kteří si za své služby úÄtují Äasto velké peníze.

Navíc zde byla i ta výhoda, že se jedná o ekologicky nezávadný zdroj – při výrobě elektrické energie ze slunce nevznikají žádné zplodiny. Jejím používáním tedy zároveň pomáháme životnímu prostředí. A to vše zní rozhodně dobře – ušetříme a navíc i děláme něco pro přírodu. Není divu, že to přilákalo mnoho lidí.

fotovoltaika1

Nejprve je potÅ™eba říci, že solární panely nejsou novým vynálezem, i když jako zdroje elektÅ™iny pro domácnost se zaÄaly používat až v relativnÄ› nedávné dobÄ›. Již dávno pÅ™edtím ale byly Äastým zdrojem elektÅ™iny například pro kalkulaÄky.

Zde jejich výkon naprosto staÄil, neboÅ¥ kalkulaÄka ke svému provozu mnoho proudu nepotÅ™ebuje. Domácnost je vÅ¡ak ponÄ›kud nároÄnÄ›jší. A zde se právÄ› ukázal hlavní problém: výkon tÄ›chto solárních panelů se zkrátka ukázal jako nedostateÄný. Nebyl totiž schopen pokrýt spotÅ™ebu elektÅ™iny běžné domácnosti.

Problémem se ukázalo samotné naÅ¡e podnebí. Když se podíváme na statistiky, zjistíme, že po vÄ›tÅ¡inu roku je zataženo, Äi pÅ™inejmenším pod mrakem. To znamená, že panely nemohou pracovat na plný výkon. Navíc je tÅ™eba pÅ™ipoÄíst i fakt, že v zimÄ› je hodin sluneÄního svitu zkrátka málo. Když to vÅ¡e spojíme, zjistíme, že zkrátka není Å¡ance vyrobit dostatek proudu.

elektrina2

Co se ekologie týÄe, pak ani zde to není žádná sláva. JistÄ›, pÅ™i výrobÄ› elektÅ™iny žádné zplodiny nevznikají. To se vÅ¡ak nedá říci o výrobÄ› panelů samotných. Ty jsou navíc vyrobeny z látek, které nejsou zrovna přátelské životnímu prostÅ™edí. A vzhledem k tomu, že mají relativnÄ› krátkou životnost, a zatím nemáme ekologický způsob jejich likvidace, je jasné, že přírodu zatěžují pomÄ›rnÄ› dost.

Proto pokud nad fotovoltaikou pÅ™emýšlíte, dobÅ™e si vÅ¡e spoÄítejte, pÅ™edevším pak spotÅ™ebu. Pak nebudete zklamaní výsledkem.

Previous post Kde sehnat pro vodovodní baterie náhradní díly
Next post Ceník