Představují se vám bezpečnostní systémy Brno


O Äem bude Å™eÄ dneska? PÅ™edstavíme vám bezpeÄnostní systémy Brno. Jejich souÄástí zcela jistÄ› musí být bezpeÄnostní dveÅ™e odolné proti vloupání. Tato vlastnost bezpeÄnostních dveří je deklarována jako zabránÄ›ní pokusu o násilný vstup do chránÄ›ného prostoru použitím fyzické síly a pomocí nářadí. BezpeÄnost dveří se deklaruje certifikátem a norma Å™adí odolnost dveří do přísluÅ¡ných bezpeÄnostních tříd 1 – 6. Chcete-li dostateÄnÄ› ochránit vstupní dveÅ™e do vaÅ¡eho domu Äi bytu, je tÅ™eba, abyste zvolili BT3 (vysoká ochrana) Äi BT4 (velmi vysoká ochrana).

Zadejte si nezávaznou poptávku

DveÅ™e tÄ›chto bezpeÄnostních tříd odolávají vandalství a mechanickým útokům zkuÅ¡eného zlodÄ›je vybaveného nářadím. DveÅ™e v 3. a 4. bezpeÄnostní třídÄ› jsou do bytů a rodinných domů nejvhodnÄ›jší ochranou. V paneláku poskytuje dostateÄnou ochranu 3. bezpeÄnostní třída, na samotÄ› a v opuÅ¡tÄ›ných budovách je nutná alespoň 4. bezpeÄnostní třída. Mezi další bezpeÄnostní systémy, které vám naÅ¡e firma může nabídnout, patří ochranné fólie na sklo, bezpeÄnostní mříže, ale také elektronická bezpeÄnostní zařízení – alarmy a podobnÄ›.

Previous post Pražské zámky
Next post Autofólie Brno vás ochrání a budou vám slušet