Těžební průmysl a co do něj patří?

Těžební průmysl pro naší zemi a ekonomiku velice důležitý, a tak si o něm něco teď řekneme a zaměříme se hlavně na jednotlivé suroviny, které pro těžební průmysl znamenají hodně.

Začneme ROPOU. Ropa má velký význam pro těžební průmysl. Mezi hlavními produkty patří například benzín, parafín či petrolej. Dále to můžou být lepidla, barvy či laky a pneumatiky. Co je dobré vědět o těžení ropy? Je-li v ropném ložisku dost zemního plynu, tak ropa může kvůli tlaku samovolně vytékat. Zemní plyn se objevuje v Holandsku či Turkmenistánu. Těžba ropy se objevuje v šelfových mořích z těžebních plošin. Ropa se dopravuje pomocí ropovodů a tankerů. Velkou produkci ropy má na starost Mexický záliv (Texas) či Venezuela a Ekvádor. Co je to OPEC? OPEC je zkratka pro sdružení na vyvážení ropy. 

ekonomika

Druhou surovinou je UHLÍ. Uhlí najdeme na v povrchovým či hlubinných dolech. Uplatňuje se v tepelných elektrárnách či teplárnách. Je to velice významná chemická surovina. Mezi nejkvalitnější a nejvýhřevnější patří antracit (druh černého uhlí). Naopak nejméně výhřevný je například lignit. Co se týče těžby a zásob, tak Čína zabrala 40-50 %. Černé uhlí najdeme například v okolí Pensylvánie či u Nepálu. Hnědé uhlí se nejvíce nachází v Rusku poblíž Moskvy a v Austrálii kolem Melbournu.

Železnou rudu najdeme především v Brazílii, v Egyptě či v Indii nebo na jihu Číny.

ekonomika

Barevné kovy najdeme v Bolívii, Indonésii, Austrálii i na Kubě.

V Česku se uhlí a zemní plyn využívá velice často, jsou to často neodmyslitelné suroviny. Ropa zde také hraje obrovskou roli. Ropné zásoby u nás najdeme především v Jihomoravském kraji. Bere se jako takové menší ropné naleziště. Bylo tam uloženo kolem 340 tisíc metrů krychlových ropy a necelý milion metrů krychlových zemního plynu. Těžba uhlí je velice náročná a mnoho lidí tuto práci nezvládne a mění své povolání.

Previous post Rybaření jako hobby
Next post Sladký domov