Důvody, které vedou banku k zamítnutí úvěru

Podle nejnovějších průzkumů má s některým z úvěrových produktů zkušenost každý druhý Čech. Není tak asi zapotřebí jednotlivé typy úvěru nějak zdlouhavě představovat. Většinou je najdete v nabídce každé banky i nebankovní společnosti. Nabídka a podmínky jednotlivých úvěrů se liší banku od banky. Přesto jsou některé základní podmínky, které je potřeba pro získání splnit.

  1. Věk žadatele

Minimální věk pro získání úvěru je v České republice 18 let, to asi nikoho příliš nepřekvapí. I když je v tomto věku jen málokdo schopný upsat se k tak velkému závazku. Nejvyšší možný věk, kdy je možné o úvěr v bance ještě požádat, není přesně definovaný a je tedy na samotném uvážení žadatele a samozřejmě na interních podmínkách dané instituce. ČNB doporučuje horní věkovou hranici, do kdy má být úvěr placen, která je aktuálně 65 let. Řada společností se však tímto doporučením neřídí a má nastavenou svou vlastní horní věkovou hranici.

  1. Nedostatečný měsíční příjem

postupný růst

Pravidelný měsíční příjem žadatel je pro banku klíčový. V případě, kdy žadatel není schopen doložit výši svým pravidelných měsíčních příjmů, bude na něj banka pohlížet jako na nedůvěryhodného a s největší pravděpodobností úvěr zamítne.

finanční tíseň

Celková výše měsíčních příjmů se počítá z příjmů ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti a některé instituce dokonce berou v potaz i příjmy z pronájmů nemovitostí. Naopak starobní důchod, sociální dávky nebo příspěvek v mateřství banky neakceptují.

  1. Záznamy v registrech

Naše platební morálka je pravidelně zaznamenávána v registrech dlužníků. Za pravidelné splácení svých závazků získáváme plusové body, které nám následně mohou pomoci při žádostech o úvěr. V případě, kdy jsme se ocitli v situaci, kdy nebylo možné dostát svým závazkům, s našimi údaji se objeví i negativní záznam. Ten je pro banku jasným signálem k zamítnutí žádosti. V takovém případě ale mohou pomoci nebankovní společnosti a jejich nabídka v podobě spotřebitelských úvěrů nebo nebankovní hypotéky.

Previous post Změna stanov SVJ
Next post Pronájem se vyplatí