Pomoc žákům zvládnout techniku čtení


Metodický portál nabízí svým uživatelům setkání ve virtuálním prostředí.Jsou na něho pozváni zajímaví hosté a odborníci, se kterými během večera proběhne online webinář. Do diskuze se můžete se svým námětem připojit také. V tomto měsíci je zvoleno téma Diagnoza dyslexie – méně obvyklé  metody práce s textem pro žáky s touto poruchou a méně zdatné čtenáře.
online výuka

Aorientovat se na obsah čteného

Cílem tohoto webového semináře je:

1/ Pomoci žákům zvládnout techniku čtení a orientovat se na obsah čteného

2/ Zvyšování kompetencí učitelů – osvojení si aktivit pro práci s textem pro méně zdatné čtenáře

S tímto programem:
• dyslexie a její projevy • technika čtení • porozumění obsahu čteného • méně obvyklé metody práce s textem • rozvíjení zrakového a sluchového vnímání jako dobrý základ pro zvládnutí nároků na techniku čtení a později na vnímání obsahu čteného • diskuze a výměna zkušeností
studentka u pc
Dyslexii je v rámci online setkávání věnováno hodně času. Odborná pracovnice, která s těmito žáky pracuje jako speciální pedagog a v současné době vede poradenskou činnost pro učitele, rodiče a děti, vás bude provázet celým večerem a odpovídat na vaše dotazy.

Ještě před začátkem online vysílání si můžete prohlédnout, jaké rady dává ve svých praktických článcích na Metodickém portálu. Mnohdy tam naleznete aktuální odpovědi na současné problémy. Dětí s poruchou čtení přibývá a je nutné najít cestu, jak jim pomoci. Pokud vás zaujme některé z témat, které již proběhly, můžete si je dohledat v Digifoliu na stránce Setkávání na Metodickém portálu.
 
Co potřebujete k účasti na online setkání? Počítač připojený na internet a bedničky nebo sluchátka! Vstup do místnosti se otevře zhruba 15 minut před začátkem. Pokud budete na stránce čekat, zkuste ji občas obnovit! A nezapomeňte si připravit na odborné průvodce večerem dotazy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Next post Kdy dát dětem přístup na internet?