Cesty k cíli

V našem obchodním světě rozlišujeme dvě hlavní veliké skupiny.
–          Konvenční – ty se objevují výjimečně, nespolupracují totiž s ostatními, a tak nemohou být ani s nikým provázané.
–          Řetězce – ty naopak provázané jsou a to, jak to jen jde. Řetězce dále dělíme na vertikální a horizontální. Vertikální na sebe navazují v přímé vzestupné řadě a horizontální spolupracují na stejné úrovni.
labyrint s cílem

Pravidla a požadavky

–          Můj zákazník, můj pán.: náš trh je orientován na zákazníka a nikdy na to nesmíme zapomínat, proto se co nejvíce snažte přizpůsobit právě požadavkům zákazníka a tomu, čemu dává přednost.
–          Kdo je můj zákazník.: myslíme tím, jeho charakter. Čím se vyznačuje a co je pro něho typické. Pokud máme zákazníky z podobné skupiny, budou mít i podobné požadavky a poté je problém při expanzi a rozrůstání se na nové trhy, kde je charakter zákazníků jiný.
–          Jak často nakupuje, jak je veliký.: to je důležité, protože se budeme spíše přizpůsobovat tomu, kdo nám zajišťuje největší tržby než poslednímu z posledních. Ačkoli ani na ty bychom neměli zapomínat a zanedbávat je, protože malých je vždy více než velkých. I veliký zákazník, který však nakupuje jednou za dlouhou dobu pro nás však nemusí určovat způsob dopravy.
–          Co je náš produkt.: je hezké vymyslet si nějaký úžasný způsob dopravy a zrealizovat ho, avšak vždy musíme myslet na to, co vlastně převážíme. Protože máme především zodpovědnost za bezproblémové předání nepoškozeného zboží.
článek řetězu
–          Kdo je náš zprostředkovatel a prostředník.: pokud vámi najatá agentura bude porušovat firemní vizi, pak je rozhodně chybně zvolená. Dále prostředníci by měli dbát na kladnou reklamu a nevytvářet vám špatnou pověst.
–          Jak veliká je konkurence.: čím větší, tím vyšší požadavky na distribuci.
–          Moje firma.: nikdy nesmíte porušit vlastní pravidla, protože poté můžete lehce ztratit důvěru a tím i své největší zákazníky.Při volbě distribučních cest myslete na sebe a co hlásáte, abyste svými činy nevytvářeli rozpor.

Previous post Dejte přednost kvalitním pneumatikám
Next post Destiláty: Rum